HAVEL K10 stubbfräs

Havel K-serien

Stubbfräsarna i HAVEL K-serien är kraftfulla, effektiva och mångsidiga stubbfräsar med roterande blad för markbearbetning i boendemiljöer. Stubbfräsarna hjälper till att hålla trädgårds- och grönområden samt parker i gott skick.

K-serien består av fyra modeller. Den minsta modellen, K10, lämpar sig också mycket bra för minigrävmaskiner. De större fräsarna har också en skopdel, som gör att stubbfräsen kan användas för både fräsning av stubbar och jordbearbetning. Stubbfräsar av K-serien är försedda med Hardox 500-bladen eller alternativt med karbidbladen. Bladen är enkla att underhålla och byta ut. Bladen av Hardox 500 kan också slipas.

Alla fräsar i K-serien har en skyddskant av gummi som gör att träavfall inte flyger omkring. Stubbfräsarna har effektiva kolvmotorer vars storlek kan anpassas till grävmaskinens hydrauliska uteffekt. På så sätt kan arbetsmaskinens hydrauleffekt omvandlas optimalt till arbetseffekt för stubbfräsen.

HAVEL K10, K20, K32 eller K40 stubbfräs är enkel att montera på grävmaskinen och man slipper onödiga övergångar mellan arbetsskeden. Arbetet går smidigt och man sparar både tid och kostnader. Man kan använda dessa effektiva stubbfräsar vidalla årstider.

Havel K10

Lämplig för minigrävmaskiner
Lätt och litet kraftpaket
Maler effektivt stubbarna till sågspån
Gummiskyddskanten ökar arbetssäkerheten och underlättar insamling av träavfall

Havel K20-32-40

Både fräs- och skopdel i en och samma skopa.
Grävarbete, jordförflyttning och blandning av spån utförs enkelt med en skopa.
Lättskötta roterande bladmalar stubbar i alla storlekar till sågspån.
Sparar kostnader och tid: Inga separata kostnader för fräsning och borttransport av stubbar.
Tekniska data

Titta på videon

kontakt

Titta på videon K10

Titta på videon K32

K10 stubbfräs
K32 stubbfräs
Tekniska data
Havel - Mechanics kantojyrsin L16

HAVEL L-SERIEN

Stubbfräsarna i HAVEL L-serien L12 och L16 lämpar sig speciellt bra för att ta bort stubbar från krävande platser. Man behöver inte avlägsna stubben med rötterna som man vanligtvis gör, utan stubben avlägsnas genom att fräsa den en bit under marken. Stenläggningar i trädgårdar och jordkablar förblir säkra eftersom man lämnar kvar stubbens rötter i marken.

HAVEL L-seriens stubbfräsar, som konstrueras och tillverkas i Finland, är ett säkert verktyg för stubborttagning för mark- och trädgårdsbyggare, eftersom de inte slungar ut träbitar eller jordmaterial under användning. Tack vare deras användarvänlighet är de till och med lämpliga som uthyrningstillbehör. Det frästa materialet är lätt att samla in och kan användas. Redskapet fräser stubben bit för bit med sina tångliknande blad. De avtagbara och utbytbara bladen gör underhållet enkelt. Stubbfräsarna i HAVEL L-serien kan även monteras på samma plats som en liten grävmaskins skopa och är enkla att ta loss igen när man behöver utföra grävarbete.

Två modeller –  L12 och L16.
Underhåll i en handvändning – avtagbara och utbytbara blad.
L12 är ett ättanvänt verktyg för vanligt fräsarbete. Stubbfräsen kan också installeras på minigrävare.
L16 lämpar sig för krävande fräsprojekt. Den har en styv, extra förstärkt ram.

Titta på videon

Tekniska data

L12 L16
Vikt 120 kg 160 kg
Drivkraft 2 st, hydraulcylindrar 1 st, hydraulcylindrar
Maximalt hydrauliskt tryck 230 bar 230 bar
Blad 2 st, utbytbara 2 st, utbytbara
Bladens maximala öppning 365 mm 410 mm
Slipning av blad 20mm (10mm + 10mm/blad) 20mm (10mm + 10mm/blad)
Maskinens storlek 1-6 ton 1,2-10 ton

Kontakt
Havel - Mechanics kantojyrsin L16

Titta på videon

Tekniska data

L12 L16
Vikt 120 kg 160 kg
Drivkraft 2 st, hydraulcylindrar 1 st, hydraulcylindrar
Maximalt hydrauliskt tryck 230 bar 230 bar
Blad 2 st, utbytbara 2 st, utbytbara
Bladens maximala öppning 365 mm 410 mm
Slipning av blad 20mm (10mm + 10mm/blad) 20mm (10mm + 10mm/blad)
Maskinens storlek 1-6 ton 1,2-10 ton

Havel - Mechanics kantojyrsin V5

HAVEL V-SERIEN

De lätta stubbfräsarna i V-serien V5 och V9 är utmärkta för fräsning av enstaka stubbar. De är enkla att förflytta från en arbetsplats till en annan. De lättanvända och lättunderhållna fräsarna lämpar sig för grävmaskiner som är över 4 ton och de kräver inte ytterligare hydraulik från maskinen.

Stubbfräsar i HAVEL V-serien förstör stubben genom att skiva den i delar under marknivå, varefter man kan jämna ut markområdet för gräsmatta eller stenläggning. Stubbfräsarna lämnar omgivande stenläggningar och kablar under marken i fred eftersom man inte behöver avlägsna stubben med rötterna. Det går också snabbare och är billigare att ta bort stubben när man inte behöver fylla igen hål efter stubben.

En förmånlig och användarvänlig lösning för småskaliga fräsarbeten.
Det bästa valet för sporadisk och oregelbunden fräsning.
Extremt lätt och rörlig stubbfräsar.
Det avtagbara och utbytbara bladet gör underhållet extremt enkelt.

Titta på videon

Kontakt
Havel - Mechanics kantojyrsin V5

Titta på videon

Tekniska data

V5 V9
Vikt 50 kg 90 kg
Kapning 1 blad 1 blad
Funktion skivande skivande
Maskinens storlek 4-10 ton 10-25 ton