Havel - Mechanics kantojyrsin L16

HAVEL L16

HAVEL L16 stubbfräs för grävmaskiner lämpar sig särskilt för att avlägsna stubbar från särskilt utmanande platser. Det innebär ofta en utmaning att avlägsna stubbar, men med HAVEL stubbfräs blir det till en barnlek. Man behöver inte avlägsna stubben med rötterna som man vanligtvis gör, utan stubben avlägsnas genom att fräsa den en bit under marken. Det här leder också till att det blir snabbare och billigare att ta bort stubben. Stenläggningar i trädgårdar och jordkablar förblir säkra eftersom man lämnar kvar stubbens rötter i marken.

HAVEL L16 stubbfräs är ett säkert verktyg att avlägsna stubbar för schaktare och trädgårdsmästare, eftersom den inte slungar ut träbitar eller jordmaterial under användning. HAVEL L16 fräser stubben bit för bit med sina tångliknande blad.

De avtagbara och utbytbara bladen gör underhållet enkelt. HAVEL L16 kan även monteras på samma plats som en liten grävmaskins skopa och är enkel att ta loss igen när man behöver utföra grävarbete.

Stubbfräsen kan också installeras på minigrävare (min. lyftkapacitet 160 kg/180–200 bar oljetryck).
Underhåll i en handvändning – avtagbara och utbytbara blad.
Den smala formen garanterar smidigt arbete även på svåråtkomliga platser.
Fräsen väger 160 kg utan fäste.

Titta på videon

Havel - Mechanics kantojyrsin L16

Titta på videon

Havel - Mechanics kantojyrsin V5

HAVEL V5

HAVELs lätta V5-stubbfräs är lösningen för sporadisk stubbfräsning. HAVEL V5 väger endast 50 kg och är därför enkel att förflytta från en arbetsplats till en annan. Den lättanvända och lättunderhållna HAVEL V5 lämpar sig för grävmaskiner som är större än 5 ton och den kräver inte ytterligare hydraulik från maskinen

HAVEL V5-fräsen förstör stubben genom att skiva den i delar under marknivå, varefter man kan jämna ut markområdet för gräsmatta eller stenläggning. På samma sätt som med L16-fräsen, lämnar V5 omgivande stenläggningar och kablar under marken i fred eftersom man inte behöver avlägsna stubben med rötterna. Det går också snabbare och är billigare att ta bort stubben när man inte behöver fylla igen hål efter stubben.

Det bästa valet för sporadisk och oregelbunden fräsning.
En förmånlig och användarvänlig lösning för småskaliga fräsarbeten.
Det avtagbara och utbytbara bladet gör underhållet extremt enkelt.
Extremt lätt och rörlig stubbfräs. Elegant form – väger endast 50 kg.

Titta på videon

Havel - Mechanics kantojyrsin V5

Titta på videon

Havel - Mechanics, kantojyrsin k32

Havel K32

HAVEL K32 stubbfräs är det bästa valet av en yrkesperson som uppskattar hastighet och fingerfärdighet. Det är en kraftfull, effektiv och mångsidig stubbfräs med roterande blad för markbearbetning i boendemiljöer. Stubbfräsen hjälper till att hålla trädgårds- och grönområden samt parker i gott skick. Med HAVEL K32 kan man fräsa bort stubbar och jämna marken efteråt.

HAVEL 32 stubbfräs är enkel att montera på grävmaskinen och man slipper onödiga övergångar mellan arbetsskeden. Arbetet går smidigt och man sparar både tid och kostnader. Man kan använda den effektiva stubbfräsen vid alla årstider. Den medföljande videon visar K32-modellen i bruk, i – 6 °C temperatur.

När fräsarbetet är klart lämnar den mångsidiga skopan marken jämn.
Sparar kostnader och tid: Inga separata kostnader för fräsning och borttransport av stubbar.
Grävarbete, jordförflyttning och blandning av spån utförs enkelt med en skopa.
Både fräs- och skopdel i en och samma skopa.

Titta på videon

Havel - Mechanics, kantojyrsin k32

Titta på videon